Privacyverklaring

Privacyverklaring

Therapeut:                                       
Els Brekelmans van Sta in je Levenskracht

Adres praktijk:                                 
Spreeuwenburgerweg 6
5061 PH Oisterwijk
Nederland
Telefoon: 06-25170171
Website:  www.elsbrekelmans.nl
E-mail: info@elsbrekelmans.nl 
KVK: 56758782
Aangesloten bij: BATC beroepsorganisatie

 Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als u behandelende natuurgerichte therapeut van Sta in je Levenskracht, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke verplichting en opgelegd door de WGOB (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). Uw dossier bevat informatie en aantekeningen over uw gezondheidstoestand, gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik,  na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 Deze overeenkomst is opgesteld ter naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De cliënt/ patiënt geeft hierbij toestemming voor het verwerken van de volgende gegevens. 
- NAW gegevens
- Telefoonnummer en e-mail adres
- Behandeld huisarts
- Evt. andere specialisten
- Gezondheidsgegevens indien relevant voor behandeling

 Deze gegevens worden met zorg bewaard en absoluut niet verstrekt aan derden. Deze gegevens worden gebruikt voor het opmaken van de factuur, het behandelplan en voor contact tussen therapeut Els Brekelmans van Sta in je Levenskracht en cliënt / patiënt.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 - Ter informatie voor een andere zorgverlener. Dit gebeurd alleen bij expliciete toestemming van uw kant. Denk hierbij aan een doorverwijzing naar een andere behandelaar.
- Het opmaken van de factuur

 De gegevens in uw dossier worden 15 jaar bewaard zoals vereist in de wet op de behandelovereenkomst.

 Ik ga er van uit dat deze informatie grondig is doorgelezen en u akkoord bent met het verwerken van deze gegevens bij het starten van een behandeling